Ochráníme vás

Sbor dobrovolných hasičů
Dobrošov

Sbor dobrovolných hasičů

Hlavní priority sboru

Naším cílem je především ochrana životů lidí a majetku před požáry a jinými haváriemi. Dále se priority sboru dobrovolných hasičů obvykle odvíjí od základních cílů a potřeb komunity, které sloužíme, občanům Dobrošova a okolí.

=

Dbát na ochranu životů lidí a majetku před požáry a jinými haváriemi

=

Být aktivní součástí zásahové jednotky obce Hrazany

=

Zúčastňovat se soutěží v požárním sportu

=

Zapojovat se do činnosti v obci

=

Spolupracovat s ostatními spolky

=

Podílet se na kulturním a společenském životě

Aktuálně členů sboru

Je nás celkem

Muži

Ženy

Mladí hasiči

Aktuality

Pořádání akcí a bálů

Pořádání akcí a zábavy je důležitou součástí činnosti sboru dobrovolných hasičů, nejen z hlediska zábavy a komunitního ducha, ale také jako prostředek k získání finančních prostředků a podpory pro sbor.

Poháry na soutěž hasičů
Dobrovolní hasiči s trofejemi
Dobrovolní hasiči předvádí útok
Skupina lidí pózuje před hasičárnou na maškarech
Skupina lidí pózuje u traktoru s hadicemi
Ženy vytahují hadice při útoku

Užitečné odkazy

Logo zpráv ohnisek požárů
Logo indexace nebezpečí požárů
Logo hydrometeorologického ústavu