Soutěžě

Domů / Soutěžě

Největší úspěchy v požárním sportu

V okrskových soutěžích se pravidelně již po tři desetiletí umísťujeme na prvních místech

Největší mimookrskové úspěchy:
1974 – 2. místo muži v okresním kole v požárního sportu v Protivíně
1976 –  1. místo ml. požárníků v okresním kole
1997 –  1. místo muži v okresním kole mužů v požárním sportu (postup do krajského kola)
1997 –  7. místo muži v krajském kole ( nejvyšší dosažené umístění v historii sboru)
1998 –  1. místo muži ve dvoukolové soutěži“ O putovní pohár starosty města Písku“

Pravidelně se zúčastňujeme šestidílného seriálu závodů „O pohár hasičů okresu Písek“
s umístěními rok 1997 – 6. místo, rok 1998 – 5. místo, rok 1999 – 4. místo, rok 2000 – 6. místo.

Rok 2024

V letošním roce 2024 budeme organizovat již patnácté kolo Dobrošovského zatloukání a čtvrté Setkání rodáků. Při této příležitosti oslavíme 100 let založení našeho sboru.

V roce 2024 ženy podruhé vyhrály hasičskou soutěž okrsku Hněvanice a muži po třetí v řadě na soutěži obsadili první místo.

Rok 2023

V roce 2023 vyhráli soutěž ,,O putovní pohár hasičů Písek“. Již několik sezón nás po vítězství na okrskové soutěži reprezentují v okresním kole hasičského sportu.

Rok 2022

Naši muži se pravidelně zúčastňují okrskových soutěží a mnoha dalších. Například v roce 2022 to bylo 14 soutěží a také šest soutěží Železný hasič TFA.

Rok 2013

Od roku 2013 organizujeme jedno kolo dětské pohárové soutěže okresu Písek.

Rok 2007, 2008, 2009

V roce 2007 jsme založili družstvo žen, v tomto roce byla jejich první soutěží okrsková soutěž v Blehově, kde skončily na krásném druhém místě.

V roce 2008, 2009 tuto soutěž vyhrály. Nyní máme ve sboru 18 žen a ty nás spolu s dorostenkami reprezentují na okrskových, okresních a jiných soutěžích.

V roce 2008 jsme uspořádali netradiční soutěž Dobrošovské zatloukání s poupravenými pravidly. Rok poté jsme spolu se zatloukámím uspořádali i Setkání rodáků.